بازوند، استاندار لرستان: برای اجرای سیاستها و برنامه های عملیاتی تولید ، اشتغال و افتصاد ، به خواست و طلب عموم مردم نیاز داریم

on .

نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی ، کارگروه حمایت قضایی از سرمایه گذاری و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست استاندار لرستان برگزار شد، چهارشنبه 9 فروردین 1396 در سال جلسات اتاق بازرگانی لرستانبرگزار شد. همزمانی و اشتراک مباحث طرح شده در این نشست و جمع بندیهای مهندس بازوند استاندار لرستان که سراسر از جنس حمایت سرمایه گذاران و جدی گرفتن شیوه های تحقق برنامه های اقتصادی با همراهی و مشارکت مردم بود قابل تامل و مرور است:

مهندس بازوند گفت:  برای اجرای سیاستها و برنامه های عملیاتی تولید ، اشتغال و افتصاد ، به خواست و طلب عموم  مردم نیاز داریم. باید باور کنیم تا این خواست در رفتار و فرهنگ ما نمود نداشته باشد نمی توانیم به طور کامل شاهد اجرایی شدن برنامه های اقتصادی باشیم. بازوند تصریح کرد: تبدیل نکردن ظرفیت ها و داشته های بالقوه ی لرستان به مزیت های اقتصادی ، سوختن فرصت هاست و به واقع فرصت سوزی ، توسعه را به تاریخ می پیوندد.  در فروردین ماه سند سرمایه گذاری ، تولید و اشتغال به ریاست استانداری و دبیری اداره کار تهیه شده که در آن فرصت ها ، برنامه ها و افق پیش رو پیش بینی شده است.

بازوند افزود:  کارگروه صادرات غیرنفتی با دبیری سازمان صنعت ، معدن ، تجارت با اجرای برنامه های عملیاتی می بایست نگاه برون گرایی اقتصاد را تقویت و محقق کند. و همچنین اضافه کرد:  عدالت اجتماعی شامل همه ی موضوعات و برنامه های منجر به توسعه است. توجه به رفع فقر و توجه به خلق ثروت و سرمایه گذاری بیشتر هر دو منجر به توسعه شده و از مصادیق عدالت اجتماعی است.استاندار تصریح کرد:  در سال ۹۶ با بدنه اداری که در مسیر جذب سرمایه گذار و رونق سرمایه گذاری مانع ایجاد کرده یا تسهیل کننده نباشند هیچ تعارف و اغماضی نداریم. ستادی با دبیری اقتصاد و دارایی استان پی گیر جذب سرمایه گذاران خارجی خواهد بود.

کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری لرستان می باشد. استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.