اختصاص 70 میلیارد ریال برای احیابافت های تاریخی بروجرد

on .

استاندارلرستان با اشاره به اینکه رسیدگی واحیا بافت های تاریخی بروجرد یکی ازمطالبات جدی مردم این شهرستان است گفت:70میلیارد ریال ازمحل اعتبارات استانی وملی برای احیا بافت های تاریخی بروجرد تخصیص می یابد.

به گزارش روابط عمومی استانداری لرستان، هوشنگ بازوند درنشست شورای مسکن وبافت های تاریخی بروجرد که درمحل فرمانداری این شهرستان برگزارشد اظهارکرد: این میزان اعتباربراساس تفاهم نامه ای که با مدیرسازمان میراث فرهنگی کشورمنعقد شده اختصاص یافته که امیدواریم درآینده جذب شود.
وی با اشاره به اینکه رویکرد ما به بافت های تاریخی باید مانند نگاه نیاکان وهویت ما باشد افزود: بناهای تاریخی جزیی از سرمایه ها وارزش های بروجرد محسوب می شوند براین اساس باید با با تمام امکانات ازآنها محافظت کرد.
استاندار لرستان اضافه کرد: برنامه ریزی برای بافت های تاریخی باید به نحوی باشد که قبل از درمعرض تخریب قرارگرفتن بناهای تاریخی عملیات مرمت وبازسازی آنها انجام شود.
بازوند بیان کرد: برنامه ریزی برای 280 هکتارازبافت های فرسوده بروجرد باید موجب شود تا تهدیدهای احتمالی به فرصتی برای پیشرفت و توسعه شهرستان منجرشود.
وی ادامه داد: تاکنون اقدامات مثبتی درراستای احیا بافت های فرسوده بروجرد صورت گرفته و مورد بازدید معاون رییس جمهور نیز قرار گرفت که مقررشد درسال جاری 70 میلیارد ریال برای احیای این بناهای تاریخی اعتبارتخصیص داده شود.
وی تعریف یک محور تاریخی درسال جاری برای بافت های تاریخی بروجرد را ضروری عنوان کرد وگفت: در شهرستان بروجرد باید علاوه بر ستاد باز آفرینی، ستاد راهبردی برای احیا بافت های فرسوده تشکیل شود که مسئولیت آن با مدیر کل میراث فرهنگی، مهندس اصلانی، شهرداری و شورای شهراست.
استاندار لرستان تاکید کرد: باید برنامه اجرایی برای احیای 280 هکتار بافت فرسوده بروجرد برای هر دستگاه از سوی معاونت عمرانی استانداری لرستان مشخص شود و درصورتی که ضابطه بافت تاریخی مورد استقبال مردم قرار نگرفته باید مورد بررسی قرار گیرد.
بازوند بیان کرد: برای احیا بافت تاریخی و اجرایی کردن ضابطه بافت های تاریخی باید مشوق های سرمایه گذاری تعریف وتخفیف های ویژه مثل پرداخت عوارض و پروانه رایگان داده شود.
وی افزود: این برنامه اجرایی برای بافت های فرسود باید درمدت 15 روزدرقالب برای280 هکتار بافت فرسوده بروجرد تدوین و هرسه ماه یکبارمرور شود تا میل به سرمایه گذاری افزایش پیدا کند.بازوند تاکید کرد: باید امتیازاتی برای مالکان بافت های فرسوده درنظرگرفته شود تا میل به سرمایه گذاری دراین نقاط افزایش یابد.
شهربروجرد با بیش از 35 کلیومترمربع وسعت و350 هزار تن جمعیت دارای 280هکتار بافت فرسوده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری لرستان می باشد. استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.