دستور کار قرار دادن راه‌اندازی شرکت‌های سهامی زراعی

on .

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور گفت: به دنبال راه‌اندازی شرکت‌های سهامی زراعی در کشور و استان لرستان هستیم.

به گزارش روابط عمومی استانداری لرستان،  صبح چهارشنبه استاندار لرستان با معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران دیدار کرد.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور گفت: در بازدیدی که از شرکت کشت و صنعت به عمل آمد، دیدیم که برنامه های موثر کشت و صنعت لرستان کاملا همسو با تغییر الگوی تولید شیر در کشور است و در آینده نزدیک با این شرکت وارد همکاری عملیاتی خواهیم شد.

صفایی افزود: سیاست و برنامه ی تعاون روستایی کشور تغییر الگوی تولید شیر از گاو به گونه ای از بزهای پربازده است. تولید شیر از این گونه ی حیوانی چندین برابر گاوهای صنعتی و تقریباً هفت کیلو در روز است.

وی ادامه داد: برای نتیجه گیری از این برنامه ، بدنبال راه اندازی شرکت های سهامی زراعی در کشور و استان لرستان هستیم.

صفایی یادآور شد: از این پس برای رونق و ساماندهی بیشتر  اشتغال روستاییان؛ مخصوصا در تولید حبوبات و صنایع بسته بندی اتحادیه های روستایی را  به صورت کیفی تر و موثرتر وارد کار خواهیم کرد.