استاندار لرستان: توزیع آب در استانها باید مورد بازنگری قرار گیرد

on .

استاندار لرستان گفت: هم اکنون مدل خاصی در توزیع آب کشور در استانها وجود ندارد و بیشتر بر مبنای چانه زنی انجام می شود که باید مورد بازنگری قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری لرستان ، موسی خادمی در جلسه با اعضای کمیسون آب، منابع طبیعی و کشاورزی مجلس شورای اسلامی که در محل استانداری لرستان برگزار شد، افزود: پیشنهاد می شود استان های تولید کننده آب بحث فروش آب را مد نظر قرار دهند و بصورت آبخیزداری بالا دست این مساله را مورد بررسی قرار دهند.
به گفته وی اکنون در تخصیص آب به استانها عدم تعادل های زیادی در کشور وجود دارد.
استاندار لرستان اظهار کرد: کسانی که در این مورد تصمیم می گیرند با این مساله فردی برخورد می کنند در صورتیکه باید گزینه های بیشتری همچون سطوح امنیتی و اجتماعی این مساله مورد توجه باشد.
خادمی یادآور شد: اعتبارات کشاورزی همچنان ملی است این در حالیست که ما در بسیاری قسمت های دیگر اعتبارات را استانی کرده ایم.
وی با اشاره به اینکه طرحی برای توسعه استان های زاگرس میانی در حال تهیه است، گفت: بر این اساس قرار است ردیف اعتباری مجزا برای توسعه استان های زاگرس میانی تعریف شود چون که به این استان ها نه در غالب جنگ زدگی و نه مرزی و توسعه نیافتگی هیچ کمکی نشده است.
خادمی در خصوص محصولات کشاورزی لرستان نیز یادآور شد: در بحث محصولات کشاورزی تولید از یک سو و مصرف از سوی دیگر بسیار مهم است و باید واسطه ها قطع شود تا اتفاقی مانند چغندرهای لرستان رخ ندهد.
وی با تاکید بر اینکه مجوز تولید باید به کشاورزان داده شود گفت: به منظور جلوگیری از ماندن مازاد محصول روی دست کشاورزان باید تولید و میزان تولید هر محصولی در استان بنا بر مجوزی که صادر می شود صورت گیرد.