ادامه پیگیری ها برای حل مشکل فرودگاه خرم آباد/تناقض در اظهار نظر مسئولین هواپیمایی کشور

on .

دکتر خادمی استاندار لرستان طی نامه ای به وزیر راه و شهرسازی از وی تقاضا نمود مشکل پیش آمده برای پرواز هواپیماهای پهن پیکر از فرودگاه خرم آباد را حل نماید.