‍ تشکیل کمیته برآورد، تخصیص و تعیین خسارت

on .

اولین جلسه کمیته برآورد، تخصیص و تعیین خسارت در استان تشکیل شد .
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان، این کمیته به ریاست موحدپور سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی و با حضور اعضاء کمیته در سالن شماره یک استانداری برگزار شد .
موحدپور گفت: حادثه سیل در سه برهه زمانی مورد اهمیت است: مدیریت قبل از وقوع سیل، تلاش در حین سیل و برآورد خسارت های بعد از سیل.
رئیس کمیته برآورد، تخصیص و تعیین خسارت ادامه داد: با اطلاع رسانی های به موقع و تخلیه منازل حاشیه رودخانه ها و مناطق حادثه خیز و اسکان آنها در مکان های امن، موجب شد که تلفات جانی و خسارات مالی به حداقل خود برسند . همچنین با حضور، همدلی و مشارکت مردم با مسئولین در کمک به آسیب دیدگان ، مشکلات در زمان وقوع سیل سهلتر شد .
وی ادامه داد: مرحله سوم به تلاش مسئولین و همکاری بیش از پیش مردم در امر تعیین و برآورد دقیق خسارت می انجامد  که این امر بر عهده کمیته برآورد، تخصیص و تعیین خسارت است .
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ادامه داد: دستور العمل و فرم های پنج گانه ای به منظور شناسایی آسیب دیدگان ، برآورد و پرداخت خسارت به بخش کشاورزی، دامداری و شیلات، طراحی و آماده ابلاغ شده اند که در سامانه سجاد (سامانه جامع امداد و بازسازی دولت) به منظور جمع آوری اطلاعات کامل ازخسارات تاسیس شده است، ثبت خواهد شد .
وی خاطر نشان کرد: فرم شماره یک شامل درخواست پرداخت خسارت و اقرارنامه است که به نوعی مرحله تشکیل پرونده به شمار می رود. مستنداتی مانند: شماره اشتراک برق، گاز، آب، مجوزهایی که به منظور احداث ملک رفته شده و ... که تمام پرونده ثبت می شوند .
موحدپور گفت: مرحله دوم برآورد خسارت وارده به اراضی زراعی و باغی است که یک بار دیگر با بازدید مجدد میدانی و همچنین امضاء اعضاء کمیته و تأییدات مربوطه و سپس صحت سنجی و در پایان تعیین خسارت نهایی صورت می گیرد و  کد رهگیری به خسارت دیده ارائه داده می شود.
وی ادامه داد: مابقی فرم ها به این شرح می باشند: فرم شماره 3: برآورد خسارت وارده به دام و طیور ، 4: برآورد خسارت وارده به واحدهای آبزی پروری و فرم شماره  5: برآورد خسارت وارده به سایر(زنبور عسل، ایستگاه پمپاژ آب ، گلخانه، پرورش قارچ و ...)
گفتنی است در این جلسه مصوب شد که دستگاههای متولی این امر،  نماینده خود را به کمیته معرفی نمایند . همچنین تصویب گردید که جلسه ای با حضور معاونین سازمان و اعضای کارگروه تشکیل و موضوعات مطروحه مجدداً مورد پیگیری قرار بگیرند.