موحدپور: روابط عمومی‌ها با حساسیت بیشتری به مسائل جامعه بپردازند

on .

موحدپور: روابط عمومی‌ها با حساسیت بیشتری به مسائل جامعه بپردازند

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان گفت: روابط عمومی جایگاه واقعی خود را نیافته است.

به گزارش روابط عمومی استانداری لرستان، سید محمد موحدپور روز شنبه در جلسه روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان که در محل سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد، اظهار کرد: تاریخ روابط عمومی در نظام اداری کشور بسیار طولانی است اما آنگونه که باید جایگاه واقعی خود را بدست نیاورده است.

وی با بیان اینکه روابط عمومی‌ها جهت دهنده به دستگاه‌های اداری هستند، گفت: اهمیت روابط عمومی به گونه ای است که شایسته است در طراحی هر فرایندی در حوزه اداری خود نظر داده و نقش آفرینی کنند.

موحدپور همچنین بیان کرد: امروزه در فضای مجازی همه افراد مخاطب و تریبون دارند، لذا اگر جایگاه روابط عمومی‌ها تقویت نشود با ادامه این فرایند قطعا شاهد عقب نشینی آنها در حوزه اطلاع رسانی خواهیم بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان با بیان اینکه سال 98 سالی متفاوت است، اظهار کرد: دشمن برای توطئه چینی برنامه های بسیاری دارد پس انتظار داریم روابط عمومی‌ها با هوشیاری و نوآوری به مسائل و مشکلات جامعه مخصوصا در حوزه کاری خود با حساسیت بیشتری بپردازند.