‍ ‍ معاون استاندار لرستان عنوان کرد : تمامی دستگاههای اجرایی استان لرستان در معرفی طرحهای سرمایه گذاری تسریع بعمل آورند

on .

‍ ‍ معاون استاندار لرستان عنوان کرد :
تمامی دستگاههای اجرایی استان لرستان در معرفی طرحهای سرمایه گذاری تسریع بعمل آورند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت:مدیران دستگاههای اجرایی که تاکنون موفق به معرفی طرحهای سرمایه گذاری خود به اداره کل اقتصاد و دارایی نشده اند بایستی هرچه سریعتر نسبت به این امر اقدام کنند
به گزارش از روابط عمومی استانداری لرستان ؛صبح روز یکشنبه گودرز امیری معاون هماهنگی استانداری لرستان در جلسه نقشه راه تامین مالی طرحها و فرصت های سرمایه گذاری استان لرستان که به ریاست ایشان در سالن استانداری برگزار شد اظهار داشت:تعدادی از ادارات و دستگاههای اجرایی تاکنون طرحهای سرمایه گذاری خود را به اداره اقتصاد و دارایی لرستان معرفی کرده اند اما چهار تا از دستگاههای استان تاکنون نسبت به این موضوع کم کاری داشته و طرحهای خود را معرفی نکرده اند که مقرر گردید تا یکشنبه هفته آینده نوزدهم اردیبهشت سالجاری نسبت به معرفی طرحهای مطالعه شده و فرصت های سرمایه گذاری مطالعه نشده اقدام نمایند
امیری عنوان کرد:اطلاع رسانی نقشه راه تامین مالی طرحها و فرصت های سرمایه گذاری در لرستان به گونه ای بایستی صورت گیرد که اشخاص حقیقی و حقوقی ،سرمایه گذاران و صاحب نظران که در این خصوص نظرات و دیدگاههای آنها در توسعه و پیشرفت لرستان نقش موثری ایفا می کند به اداره کل جذب و سرمایه گذاری استانداری لرستان یا اداره کل اقتصاد و دارایی استان لرستان اعلام نمایند.