جلسه هیات چهار نفره به ریاست دکتر احمد مراد پور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ، خالقی مدیر کل راه و شهر سازی ، رضایی رییس سازمان نظام مهندسی استان و عسگری معاون شهردار خرم آباد تشکیل شد.

on .

جلسه هیات چهار نفره به ریاست دکتر احمد مراد پور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ، خالقی مدیر کل راه و شهر سازی ، رضایی رییس سازمان نظام مهندسی استان و عسگری معاون شهردار خرم آباد تشکیل شد.
در این جلسه موضوع آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و‌ماده ۷ و مقررات ملی ساختمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد بر اساس این قانون‌ مجریان ذیصلاح به منظور ارتقای کیفیت ساخت و ساز و اجرای هرچه دقیق تر مقررات ملی ساختمان از تاریخ یکم تیرماه ۹۸ در کلیه شهرهای استان اجرایی گردد.
بر این اساس استفاده از مجریان ذیصلاح‌ برای اجرای تمامی ساختمان‌های دارای ۵ سقف و بیشتر از روی شالوده و ساختمانهای با مساحت‌‌از ۶۰۰ متر مربع به بالا الزامی بوده و کلیه شهرداریهای استان مکلفند از صدور پروانه برای ساختمانهای بدون قرار داد اجرا خودداری کنند
مقرر شد کمیته ای متشکل از معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ، اداره کل راه و شهرسازی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان‌ و شهرداری های استان تحت عنوان کمیته کنترل مجریان ذیصلاح تشکیل و‌مراتب را به هیات چهار نفره اعلام‌نماید