رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور: در برآورد خسارات سیل به روش‌های سنتی بسنده نشود

on .رئیس کمیته فناری اطلاعات قرارگاه بازسازی و نوسازی سیل گفت: در بررسی پرونده‌های خسارتی سیل از ظرفیت پژوهشگاه قضایی استفاده شده است.

به گزارش روابط عمومی استانداری لرستان، امیر شجاعان در جلسه ستاد بازسازی و نوسازی استان اظهار کرد: نباید به استفاده از روش‌های سنتی بسنده کرد و به همین منظور از ظرفیت‌های پژوهشگاه قضایی در بررسی پرونده‌های خسارتی استفاده شده است.

وی افزود: باید اطلاعات دریافتی از سیل‌زدگان را با نقشه‌های موجود کنترل داده و تطبیق می‌کردیم که پژوهشگاه در این راستا کمک‌های بسیاری ارائه کرده است.

شجاعان ادامه داد: در برخی موارد تفاوت میان پرونده‌های تشکیل شده و بررسی‌های پژوهشگاه بیش از ۵۰ درصد بود و در پلدختر نیز از یک‌هزار و ۱۰۹ پرونده، ۸۹۵ مورد خارج از حریم شهرستان بوده که این نقص توسط پژوهشگاه یافت شد.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور و رئیس کمیته فناری اطلاعات قرارگاه بازسازی و نوسازی سیل با تاکید بر آسیب شناسی دلایل این نقصان‌ها گفت: پرونده‌ها حذف نشده بلکه برای بررسی بیشتر و اصلاح به استان بازگشت داده شد چراکه این اقدامات بعدها به عنوان اسناد مالی بررسی می شود و باید شفاف باشند.


گفتنی است سیل فروردین ۹۸ بیش از ۱,۵۰۰ میلیارد تومان به زیرساخت های کشاورزی لرستان وارد کرد و ۸,۵۰۰ میلیارد تومان نیز به سایر بخش های استان خسارت زد.