وزیر جهادکشاورزی از طرح شبکه آبیاری تحت فشار "کلکله" ازنا بازدید کرد

on .محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز پنجشنبه از طرح شبکه آبیاری تحت فشار "کلکله" شهرستان ازنا بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری لرستان طرح شبکه آبیاری تحت فشار کلکله شهرستان ازنا در زمینی به مساحت ۵۰۰ هکتار و با مبلغ هفت هزارو ۵۰۰میلیون ریال سرمایه گذاری اجرا شده است.

وزیر کشاورزی در سفر یکروزه خود به لرستان از طرح‌های توسعه باغات در اراضی شیب‌دار دورود، شبکه آبیاری تحت‌فشار کلکله ازنا و طرح گاوداری پگاه الیگودرز بازدید خواهد کرد.

محمود حجتی همچنین مجتمع تکثیر تخم چشم زده ماهیان سرد آبی الیگودرز را با ظرفیت ۳۰ میلیون قطعه افتتاح می کند.