با حضور وزیر جهاد کشاورزی: طرح تکثیر تخم چشم زده ماهیان سردآبی الیگودرز به بهره برداری رسید

on .طرح تکثیر تخم چشم زده ماهیان سردآبی روز پنجشنبه با حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در الیگودرز به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی استانداری لرستان طرح تکثیر تخم چشم زده ماهیان سردآبی الیگودرز در زمینی به مساحت ۵۰۰هکتار و با تولید سالانه ۳۰ میلیون قطعه ماهی در این شهرستان به بهره برداری رسید.


برای اجرای این طرح ۱۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است.

وزیر کشاورزی در سفر یکروزه خود به لرستان از طرح‌های توسعه باغات در اراضی شیب‌دار دورود، شبکه آبیاری تحت‌فشار کلکله ازنا و طرح گاوداری پگاه الیگودرز بازدید خواهد کرد.