استاندار لرستان: اعتبارات متفرقه ملی از ضعف‎های نظام برنامه ریزی است

on .

 

استاندار لرستان گفت:‌ ردیف ها و اعتبارات متفرقه ملی از ضعف های بزرگ نظام برنامه ریزی و بودجه کشور هستند.       

به گزارش روابط عمومی استانداری لرستان، دکتر سیدموسی خادمی روز پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی لرستان افزود: این اعتبارات در اختیار وزارتخانه ها قرار دارند که بدون مدل و فرمول و به طور معمول بر اساس، روابط توزیع می شوند.

وی با بیان اینکه جذب این اعتبارات به پیگیری مدیران ارتباط دارد تصریح کرد: اعتبارات ملی در برخی موارد به عنوان ابزار قدرت برخی افراد ملی قرار می گیرد که این موارد در سفر مسولان کشور به استان نیز عنوان شده است.

استاندار لرستان گفت: سهم استان از اعتبارات ملی، به طور تقریبی تعیین شده که باید با توجه به وقوع سیل، اهمیت ویژه ای برای سهم استان قائل شوند.

خادمی افزود: مدیران باید برای جذب اعتبارات ملی قدرت چانه زنی بالایی داشته باشند و پایان سال نیز، این مهم به عنوان معیار ارزیابی مدیران در نظر گرفته می شود.

وی تاکید کرد: همچنین باید مجموع اعتبارات ورودی  به استان و نحوه هزینه آنها به عنوان یک گزارش جامع جمع بندی شود چراکه در برخی موارد دستگاهها، اعتبارات مستقلی دریافت می کنند و دانشگاهها نیز سهمیه هایی دارند.

سیل ۱۰ هزار میلیارد تومان به زیرساختهای لرستان خسارت زد.