استاندار لرستان: تفکر حاکم بر جامعه دیجیتالی است

on .

استاندار لرستان گفت: همراهی کامل و یا تقابل صد درصدی افراد با یکدیگر، نوعی تفکر دیجیتالی است که متاسفانه در جامعه حاکم شده است.

به گزارش روابط عمومی استانداری لرستان، دکتر سیدموسی خادمی روز شنبه در همایش تحزب و توسعه افزود: تفکر دیجیتالی بر خلاف آنچه که  باید در حوزه های اجتماعی دنبال کنیم در جامعه حاکم  شده به این معنا که افراد یا صددرصد با ما موافق  هستند و در غیراینصورت مقابل ما قرار دارند و نمی توانند کار مثبتی انجام دهند.

وی ادامه داد: این نوع تفکر از ضعف های بزرگ به ویژه در استان های کمترتوسعه یافته است که از رفتارهای گذشته فرهنگی برخی مناطق و طایفه گرایی نشات می گیرد.

وی تصریح کرد: باید تفکر وحدت و همراهی در جامعه شکل بگیرد که ترویج آن توسط برخی سیاسی ها  و آحاد جامعه، کار بزرگی است.

استاندار لرستان خطاب به فعالان سیاسی گفت:‌ چنانچه یاد بگیرید و تلاش کنید که با هم کارکرده،  همدیگر را بپذیرید و باوجود اختلاف سلیقه وحدت داشته باشید، عموم مردم نیز این مهم را سرلوحه خود قرار می دهند که در این صورت، رسالت بزرگی به نام جامعه پذیری سیاسی توسط احزاب انجام می شود.

خادمی افزود: البته این رسالت باید از مقاطع پایین تر همچون آموزش وپرورش آغاز شود اما به دلیل اینکه نتیجه ای حاصل نشده، می توان ایجاد الگوی وحدت را از سطوح میانی همچون احزاب آغاز کرد.

وی تاکید کرد: باید با همپوشانی صحیح اختلافات و تضادها به وحدت جامعه کمک کنیم چراکه وحدت، یک مساله پادگانی نیست تا همه مثل هم رفتار کرده و شعار دهند.

وی ادامه داد: توسعه و رشد کشور، نقطه وحدت همه است اما روش های مختلف برای آن وجود داردکه تکثر این روش ها باید به رسمیت شناخته شود.

استاندار لرستان پاسخگویی نسبت به اختیارات و میزان مسئوولیت را از بزرگترین ویژگی های اصلی یک حکمرانی خوب دانست و گفت:‌ یکی از مشکلات اصلی این است که افرادی مسئوولیت می گیرند، به هیچکس پاسخ نمی دهند و فردی نیز  پاسخگوی رفتار آنها نیست که شکل گیری احزاب تاثیر بسزایی در رفع این مساله دارد.

خادمی با تاکید بر اینکه رقابت ها و انتخابات باید در قالب احزاب شکل بگیرد گفت: در تحلیل تاریخی برای شناسایی ضعف ها، همه، خود احزاب را دلیل مشکلات می دانند اما باید توجه کرد بخشی از این مشکلات به جامعه بر می گردد که به دنبال کار حزبی نبوده اند.

وی با اشاره به آغاز اقداماتی برای افزایش آگاهی مردم ادامه داد:‌دولت نیز باید با وضع و اجرای قوانین به توسعه این فعالیت ها کمک کند چراکه سیستم احزاب، از تجربه های خوب بشر است.

خادمی اظهار داشت:همه باید به سمت رفتارهای واقعی حزبی کمک کرده  و خانه احزاب را تقویت کنیم چراکه ارتقا اصولی احزاب منجر به توسعه همه جانبه کشور خواهد شد.