پیش بینی ۲۳۸ میلیارد تومان درآمد مالیاتی در لرستان

on .

استاندار لرستان گفت: ۲۳۸ میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای امسال استان پیشبینی شده که نسبت به ردیفهای هزینه کرد، ناچیز است.

سیدموسی خادمی روز سه شنبه در گفت و گو با روابط عمومی افزود: برخی اعتقاد دارند میزان مالیات در لرستان نسبت به شرایط اقتصادی آن بالا می باشد اما این اظهار نظرغیرکارشناسی و ناآگاهانه است.

وی توضیح داد: بودجه شامل سه قسمت درآمدها، فروش نفت و دارایی ثابت می باشد و تامین هزینه های حقوق و جاری دستگاهها، اجرای طرح عمرانی و خرید طرح جدید مالی از تکالیف دولت است.

وی با تاکید بر اینکه بودجه ای متوازن است که بتواند، حقوق دستگاهها را از محل درآمدها (مالیات) پرداخت کند اظهار داشت: دولت باید طرح های عمرانی را از محل فروش نفت اجرا کند و هرچه دارایی مالی می فروشد دارایی مالی بخرد.

استاندار لرستان افزود: بودجه در کشور متوازن نیست و علاوه بر درآمدهای مالیاتی، بخشی از درآمدهای فروش نفت را نیز به ازای حقوق پرداخت می کنیم.

خادمی افزود: ۲۳۸ میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی شده استان تنها برای پرداخت حقوق ۳۰ دستگاه اجرایی بجزاداراتی همچون آموزش و پرورش، دادگستری، دستگاههای امنیتی و انتظامی،  بهداشت و درمان و دانشگاهها هزینه می شود در حالیکه بودجه جاری این ۳۰ دستگاه ۴۲۸ میلیارد تومان است.

وی گفت: برخی اعتراض دارند که مالیات در لرستان زیادمی باشد اما این یک اظهار نظر غیر تخصصی است.