رییس کمیته حقوقی ستاد انتخابات لرستان: مماشاتی با جوسازان و متخلفان انتخابات نداریم

on .

رییس کمیته حقوقی ستاد انتخابات لرستان گفت: هیچگونه مماشاتی با جوسازان و متخلفان نداریم چراکه حفظ اعتماد و امید مردم یک وظیفه همگانی است.

به گزارش روابط عمومی استانداری لرستان، خدانظر دریکوند افزود: حرکت در چارچوب قانون یک وظیفه دینی و ملی است و چنانچه همه در این راستا حرکت کنند مشکلی پیش نخواهد آمد که این مهم به عنوان سیاست مدیریت ارشد اجرایی استان، به فرمانداران، مدیران و ستادهای انتخاباتی ابلاغ شده است.

وی بی طرفی مطلق در انتخابات را رکن اصلی دانست و تصریح کرد: دست اندرکاران انتخابات باور دارند رای مردم حق الناس است و با همه توان و اختیارات قانونی برای صیانت از آرا تلاش می کنند بنابراین شهروندان مطمئن باشند مجریان انتخاباتی تمام تلاش خود را بکار می گیرند، آنچه رای و نظر مردمی است از صندوق خارج شود.

وی اظهار داشت: به افرادی که تریبون و یا جایگاهی را به امانت در اختیار دارند توصیه می شود مراقب مواضع خود باشند و از تهمت نابجا، پیش داوری نادرست و تخریب بپرهیزند چراکه حق ندارند از این امانت، بهره برداری سیاسی و جناحی کنند.

رییس کمیته حقوقی ستاد انتخابات لرستان با بیان اینکه مردم حق دارند ناظر رفتار مدیران بوده و بی طرفی آنها را رصد کنند ادامه داد: در عین حال به صراحت اعلام می کنیم هر فردی در هر جایگاهی، با جوسازی، تهمت ناروا، و پیش داوری ناصحیح و جانبدارانه، مدیران را متهم به دخالت و فضای جامعه را متشنج کند با قاطعیت و بر اساس ضوابط و وظایف قانونی با وی برخورد خواهیم کرد.

دریکوند تاکید کرد: همه باید تلاش کنیم رفتار و گفتار ما موجب انتقال آرامش و اعتماد به جامعه شود تا مجالی برای سوءاستفاده برخی افراد و بهانه ای برای بدخواهان ایجاد نکرده باشیم.

وی گفت: کمیته حقوقی ستاد انتخابات لرستان، فضای استان را به همه توان و منصفانه رصد و طبق ضوابط، وظایف و رسالت قانونی خود اقدام خواهد کرد.

لرستان ۹ نماینده در خانه ملت دارد.