معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان گفت: دانشجویان به دنبال تولید دانش رفته و دانش بنیان حرکت کنند

on .

دکتر محمود ثمینی، امروز در نخستین نشست شورای استانی ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلول‌های بنیادین و پزشکی بازساختی که در محل سالن همایش‌های استانداری لرستان برگزار شد، اظهار کرد: امیدوارم اینگونه جلسات زمینه توسعه استان را در حوزه سلول‌های بنیادین و فناوری را فراهم کند.

وی ادامه داد: در بحث علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادین شاهد پیشرفت‌های زیادی در دنیا هستیم و امروز اگر دانش هر موضوعی را بدست نیاوریم مصرف‌کننده هستیم و در بازار جهانی جزو کسانی خواهیم بود که باید به دنبال تولیدکنندگان دانش برویم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان اضافه کرد: اگر بناست به بشریت خدمت کنیم و رقابت با دنیای فعلی داشته باشیم باید در تمام زمینه‌ها تلاش شود به استقلال بنیادین و دانش بنیان برسیم.

دکتر ثمینی گفت: در ۲۰ سال آینده علوم و فناوری سلول‌های بنیادین از جایگاه ویژه‌تری حرف اول را در دنیا خواهد زد و ما باید بررسی کنیم کجای کار هستیم و آیا تمام امکانات را برای رشد و تولید دانش در این زمینه فراهم شده است؟

وی افزود: به فکر تجاری‌سازی ایده بپردازیم و در این راستا تلاش شود چراکه شاهدیم در دنیا شرکت‌های بزرگ در حوزه صنعت و فناوری اطلاعات درخشیدند و ‌بازار خود را پیدا کردند، امروز به سمت سلول‌های بنیادین روی آوردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان بیان کرد: پیشرفت‌هایی که در حوزه هسته‌ای، نانو، فناوری‌های موشکی و... کسب کردیم  مرهون تلاش دانشمندان ما بوده است.

ثمینی اظهار کرد: تمام ایده‌هایی که در این حوزه وجود دارد باید امکانات مهیا شود تا به تولید دانش تبدیل شوند و این ایده‌های تجاری‌سازی شده در راستای نیازهای جامعه باشد.

وی عنوان کرد: یکی از چالش‌هایی که داریم این است که ایده‌ها را به حد تجاری‌سازی و تولید محصول نرساندیم.

 معاون استاندار افزود: تجاری‌سازی یک محصول در راستای خدمت به سلامت جامعه باشد در غیر این‌صورت تنها کالا محسوب خواهد شد.

وی گفت: تولید دانش را برای مصرف داخل و جهانی تجاری سازی کنیم.

دکتر ثمینی بیان کرد: شوراهای توسعه علوم‌و فناوریهای سلولهای بنیادین در استانها توسعه یابد تا بتوان از علوم، تحقیقات وایده های استان‌ها بهره‌برداری کرد و در راستای توسعه مناطق محروم و کشور استفاده شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان گفت: تلاش بیشتر اساتید دانشگاه‌ها بگونه‌ای باشد تا دانشجویان را به سمت انجام پژوهش و تحقیقات سوق دهیم و آنان به دنبال مصرف‌گرایی علم و کپی نباشند. دانشجویان به دنبال تولید دانش بروند و دانش بنیان حرکت کنند.