معاون استاندار لرستان: واحدهای تولیدی راکد در استان به سرمایه‌گذار جدید واگذار می‌شود

on .

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان از واگذاری واحدهای تولیدی راکد یا متوقف شده در استان به سرمایه‌گذار جدید خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان، دکتر عبدالهی سه‌شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، اظهار داشت: هدف از برگزاری این جلسه شناسایی مشکلات و موانع موجود بر سر راه تولید و اقتصاد استان بود که مشکلات توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی مطرح و با حضور اعضاء ستاد در خصوص چگونگی رفع موانع تصمیم گیری شد.

وی عنوان کرد: مشکلات واحد های تولیدی و صنعتی بر دو قسم قابل طرح هستند، یکی، واحد های تولیدی که مشکلات آنها در جلسات ستاد تسهیل استان قابل رفع خواهد بود و دیگری واحدهایی که موضوع رفع مشکل  آنها باید از طریق ستاد تسهیل کشور در سطح ملی مطرح شوند و به همین منظور مقرر گردید که در اولین فرصت، ستاد تسهیلات ملی در استان، با حضور اعضاء ستاد، تشکیل شود.

عبدالهی تصریح کرد: از مشکلات مطروحه در این جلسه، بدهی های بانکی و اقساط معوقه واحد های تولیدی سطح استان بود که طی  هماهنگی های به عمل آمده با بانک عامل، اختصاص مدت زمان معین به عنوان فرصت به این واحد ها جهت پرداخت بدهی در دستور کار قرار گرفت. همچنین، بحث سوخت مورد نیاز، مالیات معوقه، رفع توقیف اموال، برق، آب  و مسائلی از این دست مورد بررسی قرار گرفت که تصمیمات مقتضی با آنها اتخاذ شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در پایان گفت: واحد های تولیدی در استان وجود دارند که بنا به دلایلی راکد مانده یا فعالیت آنها متوقف گردیده است که از این پس به سرمایه گذار جدید واگذار می گردد تا از رکود خارج و به چرخه تولید استان وارد شوند .