نشست کمیته تدوین برنامه توسعه صنعت معدن و تجارت استان

on .

جلسه کمیته تدوین برنامه توسعه صنعت، معدن و تجارت استان به ریاست دکتر عبدالهی معاون امور اقتصادی استانداری لرستان با رویکرد بررسی نقطه نظرات و پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی در خصوص اصلاح برنامه توسعه صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری لرستان، در این جلسه نحوه تدوین فعالیت و ترکیب اعضای کمیته های کارشناسی جهت اجرای برنامه توسعه استان، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون امور اقتصادی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه اگر دنبال توسعه صنعتی هستیم لازم است از زیرساخت ها شروع کنیم، گفت: در استان لرستان ۲۶ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب وجود دارد که اجرایی نشده اند.

 وی خاطرنشان کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اولویت بندی توسط استان و صدور برنامه اجرایی ،تعیین تکلیف کرده و منابع مالی را تامین خواهد کرد.

 دکتر عبدالهی با اشاره به اینکه در مسیر اجرای سند توسعه استان وجود یک نقشه راه ضروری است، گفت: لازم است بر اساس نقشه راه برنامه ها در شش حوزه تعریف شده و طرح‌های صنعتی راکد در استان احیا شود و مشخص شود مسیر توسعه ما چگونه است و این برنامه ها با توجه به راهبرد های موجود اجرایی شوند.