جلسه استاندار لرستان با معاون وزیر علوم

on .

استاندار لرستان با معاون وزیر علوم تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی استانداری لرستان، دکتر خادمی با دکتر برومند، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر کشمیری سرپرست دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم تشکیل جلسه داد.

در این نشست ارتقای سطح و کیفیت پارک علم و فناوری استان لرستان که می‌تواند بهترین و جذاب‌ترین محیط رشد و تعالی شرکت‌های دانش بنیان و به تبع آن کسب رتبه‌های برتر در راستای ایجاد ثروت مبتنی بر دانش باشد؛ توسط وی پیگیری شد.

گفتنی است ایجاد پارک‌های علم و فناوری افزایش ثروت استان‌ها و ارتقای فرهنگ نوآوری را با خود به همراه دارد. ارتقای پارک‌های علم و فناوری باعث ارائه خدمات با ارزش افزوده بالاتر و کیفیت مناسب‌تر به جامعه شده و از طرفی موجب فراهم شدن فرصت‌های شغلی بیشتری می‌شود.