استاندار لرستان با هدف افتتاح و بهره برداری از چند طرح تولیدی به سلسله سفر کرد

on .

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری لرستان دکتر خادمی و هیئت همراه به منظور افتتاح و بازدید از طرح های تولیدی سلسله وارد این شهرستان ‌شد.

استاندار لرستان گفت: در این سفر عموماً وضعیت طرح‌هایی که در مرحله افتتاح و بهره برداری بودند، مورد بررسی قرار گرفت . همچنین از پروژه هایی که به دلایل مختلف راکد مانده و به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار شده‌ بودند نیز بازدید به عمل آمد.

خادمی ضمن اشاره به افتتاح و بهره برداری از چند طرح خوب در شهرستان سلسله گفت : پروژه کشتارگاه مرغ سلسله یکی طرح هایی است که سالها راکد مانده بود و  با همکاری جهاد کشاورزی استان و بانک عامل  مبلغ یک میلیارد تومان اعتبار به طرح  تزریق و به چرخه تولید بازگشت.
وی خاطر نشان کرد : سلسله یکی از قطب‌های تولید مرغ گوشتی در استان است که وجود این کشتارگاه بخش زیادی از نیاز شهرستان را رفع می کند.

وی در ادامه مطرح کرد: مجتمع پرورش ماهی ۱۵۰۰ تنی منطقه دو آب سلسله از طرح های راکد و در تملک دولت بود که پس از واگذاری به سرمایه گذار بخش خصوصی، مراحل پایانی ساخت و تکمیل آن درحال انجام است و در همین راستا سرمایه گذار طرح نیز تاکنون اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان در آن هزینه کرده است . همچنین باید عنوان کرد که در صورت اتمام پروژه، این مجتمع قابلیت افزایش تولید تا ۲۵۰۰ تن ماهی را در خود دارد.

دکتر خادمی از پروژه فیلتر سازی شهرستان سلسله نیز بازدید به عمل آورد و گفت: این پروژه با استعداد و نیاز منطقه متناسب است و از طرح هایی است که درابتدا به صورت مشاغل کوچک فعالیت می کرد . در حال حاضر فیلتر سازی سلسله مراحل تبدیل شدن به تولید انبوه را می گذراند و علیرغم اینکه یک خط تولید مختصر و فعال است، ضمن تولید بخشی از فیلتر مورد نیاز استان، با چند استان دیگر هم در حال کار کردن است .
استاندار لرستان در پایان به خبرنگاران در خصوص وضعیت سد معشوره اینگونه پاسخ داد: سد معشوره از طرح های بسیار بزرگ استان است که با پیگیری هایی که در وزارت نیرو انجام شده است قول هایی مبنی بر تخصیص ۲۷۰ میلیون متر مکعب آب، ساماندهی سد و تعیین تکلیف املاک اطراف آن داده شده است . وی افزود : البته سد معشوره طرحی زمان بر است و تکمیل آن مستلزم هزینه ها و صرف اعتبارات زیاد است که در صورت تحقق آن شاهد تاثیرات مثبت در زندگی مردم لرستان خواهیم بود.