استاندار لرستان: لزوم تدوین طرح جامع گیاهان دارویی در استان لرستان

on .

دکتر خادمی استاندار لرستان ظهر امروز درجلسه ستاد توسعه و کشت گیاهان دارویی و گلخانه ای لرستان بر ضرورت برنامه ریزی دقیق در حوزه گیاهان دارویی شامل : کشت ،فرآوری و بازاریابی تاکید کرد و آن را از وظایف اصلی ستاد گیاهان دارویی و گلخانه ای استان عنوان کرد .

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری لرستان این جلسه، با حضور دکتر زینعلی مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی ، دکتر شاهرخ رمضان نژاد رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی ، دکتر علی هیودی مشاور هماهنگی امور مجلس معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری و تعدادی از مدیران دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی و به ریاست استاندار لرستان تشکیل شد .

دکتر خادمی با اشاره به اینکه یکی از استعدادهای اصلی استان لرستان کشت گیاهان دارویی است ، گفت: لازم است در این زمینه در سه حوزه کشت، فرآوری و بازاریابی تصمیماتی اتخاذ شده و تعاریفی ارائه شود.

وی با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی دقیق در ستاد گیاهان دارویی استان بر ضرورت تدوین یک سند سه بخشی شامل موارد زیر تاکید کرد :
1-   حوزه گیاهان دارویی و کشت آنها که متولی آن سازمان های: جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و امور عشایری است
2-   حوزه فرآوری گیاهان دارویی که متولی آن شرکت های دانش بنیان باهماهنگی علوم پزشکی و دستگاههای مرتبط است
3-    حوزه بازاریابی و فروش گیاهان دارویی.

دکتر خادمی با بیان اینکه ارائه اطلاعاتی همچون وضعیت آب و هوایی استان و تنوع پوشش گیاهی در جلسات ،دردی را دوا نمی کند اظهار داشت: پس از تعریف و استخراج پروژه ها در فاصله زمانی معقولی در سه بخش یاد شده توسط  ستاد گیاهان دارویی و گلخانه ای به تامین اعتبار لازم از سازمانهای مربوطه پرداخته میشود .

استاندار لرستان با تقدیر از اقدامات خوبی که تاکنون در این زمینه انجام شده گفت: در سال‌های اخیر گام‌های مثبتی در زمینه گیاهان دارویی برداشته شده است و استان لرستان استعداد زیادی در این زمینه دارد  که می توان با برنامه ریزی لازم بخش مهمی از ظرفیت استان را به این  امر مهم اختصاص داد