بازدید از کارخانه خودرو سازی عظیم خودرو بروجرد

on .

به گزارش روابط عمومی استانداری لرستان، با حضور دکتر دین پرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور ،دکتر عباسی، مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور و دکتر عبدالهی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان،رحیمی معاون استاندار و فرماندار بروجرد ، از کارخانه‌ عظیم خودرو بازدید بعمل آمد . این کارخانه با سرمایه گذاری حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از طرف شرکت عظیم خودرو با ظرفیت ۱۱ دستگاه خودرو در ساعت است که در سه شیفت کاری تا ۸۰ دستگاه خودرو  تولید می شود .
این واحد تولیدی در حال حاضر زمینه اشتغال ۱۵۰ نفر را فراهم آورده است و تا اردیبهشت ماه به ۳۰۰ نفر خواهد رسید.
و در گام بعدی در سال ۹۹ ظرفیت آن به ۴۵۰ نفر خواهد رسید.