بازدید معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشوراز کارخانه لومینا الیگودرز

on .

به گزارش روابط عمومی استانداری لرستان، با حضور دکتر دین پرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور ،دکتر عباسی، مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور و دکتر عبدالهی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان و فرماندار الیگودرز، از کارخانه‌  شیشه لرستان (لومینا) شهرستان الیگودرز بازدید به عمل آمد .
این واحد تولیدی با ظرفیت تولید روزانه ۴ تن با وسعت ۵۰ هزار مترمربع در زمینه تولید ظروف شیشه‌ای از سال ۷۱ فعالیت دارد و زمینه اشتغال ۱۸۲ نفر را به طور مستقیم فراهم آورده است.