بازدید از کارخانه فولاد و ذوب آهن ازنا

on .

به گزارش روابط عمومی استانداری لرستان، با حضور دکتر دین پرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور ،دکتر عباسی، مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور و دکتر عبدالهی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان و فرماندار ازنا،  از کارخانه فولاد و ذوب آهن ازنا  بازدید به عمل آمد این کارخانه با ظرفیت تولید هزار و ۲۰۰ تن انواع ورق فولادی و ...  ، با وسعت ۱۰۱ هکتار  و سی و شش هزار متر مربع سوله، زمینه اشتغال هزار و ۲۰۰ نفر را به طور مستقیم فراهم می کند.
سرمایه این طرح دو میلیارد و نیم پیش بینی شده که تا کنون یک میلیارد و نیم آن هزینه شده است .