بازدید از روند ساخت کارخانه سیمان سفید ازنا

on .

به گزارش روابط عمومی استانداری لرستان، با حضور دکتر دین پرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور ،دکتر عباسی، مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور و دکتر عبدالهی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان و فرماندار ازنا،  از کارخانه سیمان سفید ازنا  بازدید به عمل آمد این کارخانه با ظرفیت تولید ۶۰۰ تن سیمان سفید  ،با وسعت  ۳۰ هکتار احداث می شود و زمینه اشتغال۱۵۰ نفر را به طور مستقیم و۷۰۰ نفر را غیر مستقیم فراهم می کند.

سرمایه این طرح  ۴۵۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است که ۱۵۰ میلیارد تومان آن توسط بخش خصوصی تامین شده است و پروژه در انتظار تسهیلات دولتی است.