بازدید دکتر دین پرست از روند احداث نیروگاه سیکل ترکیبی شهرستان خرم آباد

on .

 به گزارش روابط عمومی استانداری لرستان، دکتر دین پرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، دکتر عباسی، مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور و دکتر عبدالهی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان و فرماندار خرم آباد، از روند فعالیت نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد  بازدید کردند.
روند تکمیل این پروژه  از سال ۱۳۸۴ شروع شده و زمینه اشتغال ۱۵۰ نفر را بطور مستقیم پس از تکمیل فراهم خواهد آورد.
گفتنی است در حال حاضر در نیروگاه  خرم آباد در فاز اول ۱۶۲ مگا وات برق تولید میشود و این مقدار در فازهای بعدی در حال گسترش است .
هزینه ساخت این پروژه حدود سیصد و ۳۰ میلیون یورو برآورد شده،که قسمتی از آن توسط بخش خصوصی تامین شده است.