معاون استاندار لرستان: ساماندهی نیروهای مردمی در بحران به شکل یک فرهنگ، سازمان یافته شود

on .

دکتر ثمینی تشکل های مردم نهاد را بازوان توانمند دولت و از جنس مردم دانست و مشارکت آنها را در بحران ها موثر عنوان کرد .

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری لرستان کارگروه مدیریت بحران تشکل های مردم نهاد استان به ریاست دکتر ثمینی معاون استاندار برگزار شد و شرح وظایف کارگروه تخصصی تشکل های مردم نهاد مدیریت بحران کشور در کنار نظرات حاضرین ارائه گردید .

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان اظهار داشت: در کشورهای پیشرفته و مترقی دنیا موضوع تشکل های مردم نهاد، اجرایی و اثرات آن اکنون در فرهنگ این جوامع دیده می شود و در کشور ما نیز بیش از دو دهه است که پیگیری می شود .

دکتر ثمینی تصریح کرد: در تقابل با بحران ها مانند سیل اخیر، هموطنان نوع دوست به صورت خودجوش کمک های خود را به مناطق بحران زده گسیل کرده و در امر کمک رسانی مشارکت می کنند که این حجم عظیم از کمک ها به منظور استفاده بهینه باید در قالب یک برنامه ریزی مدون ساماندهی شود .

وی در خصوص نقش و جایگاه تشکل های مردم نهاد در مقابله با بحران ها گفت: تشکل های مردم نهاد بازوان توانمند دولت و از جنس مردم هستند و عملکرد آنها در موضوع مشارکت موثر و قابل تقدیر است .

معاون استاندار در پایان با تأکید بر نقش آموزش مردم در مقابله با بحران ها افزود: از آنجا که سمن ها نیروهای مردمی هستند موضوع آموزش در قالب سمن ها قطعاً از اثربخشی بالایی برخوردار خواهد بود و با آموزش می توان خسارات و مشکلات احتمالی را به حداقل رساند تا مردم کمتر دچار آسیب شوند .