استاندار لرستان: تملک واحدهای تولیدی با هماهنگی ستاد تسهیل انجام شود

on .

دکتر خادمی هدف از برگزاری ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید را شناسایی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان بیان کرد .

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری لرستان ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست دکتر خادمی استاندار لرستان و با حضور شاکرمی معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور و زالی دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شد .

استاندار لرستان در این جلسه اظهار داشت: این کارگروه با محوریت شناسایی موانع و مشکلات واحدهای تولیدی استان و در راستای اتخاذ تصمیمات مقتضی برای رفع این مشکلات برگزار شد که در ادامه گزارش کاملی نیز از وضعیت این واحدها ارائه گردید .

خادمی تصریح کرد: در این جلسه درباره چگونگی رفع مشکلات واحد های تولیدی استان با حضور فرمانداران، دستگاههای اجرایی عضو، مالکان این واحدها و بانک های عامل همفکری و همکاری به عمل آمد .

وی همچنین بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی را در بازپرداخت تسهیلات عنوان کرد و گفت: واحدهای تولیدی که با مشکل باز پرداخت تسهیلات مواجه هستند مقرر گردید که با همکاری بانکهای عامل، از اختصاص زمان بیشتری جهت تنفس و کمک به آنها استفاده شود .

دکتر خادمی مطرح کرد: تملک واحدهای تولیدی توسط بانک های عامل، با هماهنگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان انجام انجام شود و از راکد شدن واحد تولیدی و بیکاری کارکنان این واحدها جلوگیری شود .

استاندار لرستان در پایان خواستار پرداخت حقوق معوقه کارکنان واحدهای تولیدی شد و بیان کرد: بانک های عامل ظرف ۵ ماه کلیه واحدهای تملیک شده را تعیین تکلیف کنند به این ترتیب که هر ماه ۲۰ درصد از این واحدها یا به سرمایه گذار جدید واگذار شود یا توسط خود بانک شرایط راه اندازی مجدد آن ها فراهم گردد .