بازدید دکتر قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از میدان دام زنده در حال احداث خرم‌آباد

on .

دکتر اسد عبدالهی معاون هماهنگی امور اقتصادی، دکتر قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیر کل امور اقتصادی، مدیر کل دفتر جذب سرمایه‌گذاری، مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت و دیگر مسئولین استانی از میدان دام زنده در حال احداث خرم‌آباد بازدید کردند.

دکتر عبدالهی معاون هماهنگی امور اقتصادی گفت: در لرستان به عنوان یکی از مراکز مهم کشاورزی و دامپروری در کشور، وجود میدان دام زنده به‌منظور نگهداری و تبادل دام سبک و سنگبن امری ضروری است.

گفتنی است این مرکز با ۵۴ غرفه روزانه دارای ظرفیت ۲۰۰۰ راس دام سبک و ۵۰۰ راس دام سنگین است.

میزان سرمایه احداث میدان دام زنده خرم‌آباد بالغ بر ۴ میلیارد تومان برآورد شده است.