آخرین آمار سه حوزه انتخاباتی لرستان

on .

معاون سیاسی استاندار از آخرین آمار سه حوزه انتخابی لرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی استانداری لرستان، دکتر محمود ثمینی رئیس ستاد انتخابات استان، آخرین آمار تایید شده سه حوزه انتخابی استان را که در سامانه جامع انتخابات تایید و ثبت شده را اعلام کرد:

حوزه کوهدشت و رومشکان از تعداد آرای ماخوذه ۱۱۳۲۷۹ رای، تعداد ۱۱۲۲۱۴ رای صحیح آقای محمدرضا مبلغی با ۶۲۰۵۵ رای حائز اکثریت آرا معادل ۵۵/۳صدم درصد را به عنوان منتخب مردم در این حوزه انتخابی کسب و به مجلس راه یافت.

حوزه سلسله و دلفان از تعداد آراء ماخوذه ۱۱۱۹۵۸رای، تعداد ۱۰۹۷۹۶ رای صحیح آقای یحیی ابراهیمی با ۲۹۴۴۶ رای معادل ۲۶/۸۲ دهم درصد آرا را به خود اختصاص داده و به عنوان منتخب مردم در این حوزه انتخابی به مجلس راه پیدا کرد.

حوزه بروجرد از تعداد آرای مأخوذه ۸۷۶۳۰ رای تعداد ۸۲۱۳۸ رای صحیح، عباس گودرزی با ۴۹۱۷۰ رای معادل ۵۹/۸۶صدم درصد و خانم فاطمه مقصودی با کسب ۱۷۸۹۱رای ۲۱/۷۸ صدم درصد آرا را کسب کرده و به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.

 وی ادامه داد: پس از انجام فرآیند مراحل بعدی انتخابات و تایید شورای محترم نگهبان این کاندیداها به یازدهمین مجلس شورای اسلامی راه می‌یابند.

 رئیس ستاد انتخابات استان تصریح کرد: آخرین آمار سایر حوزه‌ها پس از تایید و ثبت در سامانه جامع انتخابات کشور و تایید هیئت نظارت مرکزی در ساعات آینده به سمع و نظر مردم عزیز لرستان خواهد رسید.