جذب اعتبار دستگاههای اجرایی بهینه و هدفمند باشد

on .

استاندار لرستان گفت: جذب اعتبار دستگاه های اجرایی استان باید بهینه، هدفمند و بر اساس مصلحت استان باشد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری لرستان سید موسی خادمی روز چهارشنبه در جلسه جذب اسناد خزانه افزود: مدیران دستگاه های اجرایی لرستان باید جذب اعتبارات را با آینده نگری در دستور کار خود قرار دهند نه اینکه صرفا به دنبال جذب اعتبار باشند و در طرح های غیرضروری یا دارای اهمیت کمتر هزینه کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه پیمانکاران از طرح های بسیار کوچک که حتی ارزش ایجاد و تجهیزکارگاه ندارد استقبال نمی کنند مدیران باید بر اساس قانون و با رعایت مقررات، این اعتبارات را تجمیع کرده و برای طرح های بزرگتر و موثرتر لحاظ کنند.

دکتر خادمی با اشاره به زمان تمدید جذب اعتبارات عمرانی از پایان تیرماه به پایان شهریورماه امسال گفت: نباید محتوا را فدای شکل کرد بنابراین مدیران بایستی هوشمند بوده و به نحوی برنامه ریزی کنند که جذب اعتبار در مهلت قانونی و بر اساس اولویت طرح ها باشد.

استاندار لرستان ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده 60 درصد اسناد یکساله تا پایان اردیبهشت و 100 درصد آن باید تا پایان خرداد امسال جذب شود.

دکترخادمی در خصوص اسناد استانی نیز افزود: 25 درصد تا پایان اردیبهشت، 50 درصد تا پایان خرداد و 80 درصد تا پایان تیر جذب و تعیین تکلیف و تا 15 مرداد نیز باید پرونده تمامی این اعتبارت بسته شود.

وی تصریح کرد: سال گذشته و اوایل امسال به دلیل سیل و بیماری کرونا فعالیت های اجرایی تا حدودی دچار مشکل شده  و برخی طرح های عمرانی به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمد که به همین منظور مهلت جذب اعتبارات تمدید شده است.
استاندار لرستان گفت: چنانچه دستگاهی در جذب اعتبار ضعیف عمل کند اعتبار مانده آن به مابقی دستگاهها اختصاص خواهد یافت.