سازمان‌های مردم نهاد را بازوان حاکمیت و یاری دهندگان دولت می دانیم

on .

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان در نشست مجمع سازمان های مردم نهاد و جوانان استان با اشاره به نگاه مقام معظم رهبری به جوانان و به خصوص بیانیه گام دوم انقلاب گفت: سازمان‌های مردم نهاد را بازوان حاکمیت و یاری دهندگان دولت می دانیم .

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری لرستان ، دکتر ثمینی بیانیه گام دوم انقلاب را یک اساسنامه و مرامنامه ای خواند که باید به عنوان یک الگو و سند کاری مورد توجه همگان قرار گیرد و تصریح کرد : لازم است همه  افراد بر اساس این چهارچوبه هدف گذاری کنند.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری گفت: ضرورت دارد به جوانان اعتماد کنیم و امورات را به آنان واگذار کنیم و لازمه این کار فرهنگ سازی ،نیرو پروری و مدیر پروری، اعتماد به فکر، توان و مدیریت جوانان است که این کار شروع شده و اتفاق خواهد افتاد.

دکتر ثمینی قرار گرفتن برخی از جوانان را در راس مسند های اداری نوید بخش مسئولیت پذیری و فراهم کننده حضور جوانان در عرصه های مدیریتی جامعه عنوان کرد .

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با اشاره به مشارکت و حضور جوانان در تمامی عرصه های فرهنگی اجتماعی و سیاسی ،گفت : جوانان باید با خودباوری و اعتماد به نفس در عرصه‌های مختلف حضور پیدا کنند و تمام توان خود را در جهت توسعه استان و ارتقاء ملی به کار گیرند.

وی به حضور فعال جوانان در جریان سیل فروردین ۹۸ همچنین همکاری و فعالیت جوانان در مدیریت بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: عملکرد فوق العاده مردم لرستان و خصوصاً جوانان در این  ایام، امداد رسانی، مشارکت و رساندن کمک های مالی به اقشار آسیب پذیر قابل تقدیر است .

در این جلسه محمود ثمینی بر لزوم هماهنگی و مدیریت اقشار و صنوف مختلف در قالب ستاد هماهنگی برای ساماندهی کمک های اقشار مختلف تاکید کرد و و گفت همه دستگاه‌های اجرایی باید کمک کنند و پای کار باشند تا آنچه مورد نیاز سمن ها (سازمانهای مردم نهاد) است در چهار چوبه مقررات فراهم شود .