طرح راه اندازی سایت مراکز ضایعاتی لرستان مطالعه و کارشناسی شود

on .

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان در جلسه ساماندهی و انتقال مراکز خرید و جمع آوری پسماند و ضایعات گفت: طرح راه اندازی سایت مراکز ضایعاتی لرستان نیازمند مطالعه و کارشناسی دقیق است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری لرستان، دکترمحمود ثمینی بیان کرد:  در راستای ساماندهی و انتقال مراکز ضایعاتی تهیه و ایجاد طرحی مشخص و با تعریف های لازم ضرورت دارد و به همین منظور این طرح  باید با مطالعه و کارشناسی دقیق  توسط دستگاه های اجرایی مربوطه بررسی و پیگیری شود.
وی با بیان اینکه تهدید ضایعات در سطح شهرها باید به فرصت تبدیل  و موجب درآمد زایی شود،  اظهار داشت: راه اندازی تخصصی و کارشناسی این طرح بهره وری در این حوزه را افزایش می دهد و همچنین اقدام مناسبی در جهت ساماندهی مراکز ضایعاتی ومانع از نارضایتی همسایگان این صنوف مراکز می شود.
دکتر ثمینی ادامه داد: مکان یابی و توجه به مسایل زیست محیطی در راه اندازی این سایت بسیار حائز اهمیت است و از طرفی توجه به برنامه های شهرداری در امر مدیریت پسماند نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اکنون تعدادی از این مراکز دارای پروانه کسب هستند، عنوان کرد: با ایجاد مکان مناسبی برای ساماندهی مراکز ضایعاتی در خرم آباد مابقی مراکز نیز جهت کسب مجوز اقدام می کنند و تعداد این مراکز افزایش خواهد یافت که در این راستا در نظر گرفتن تمام جوانب و شرایط لازم برای این واحدها لازم است.
وی با تاکید بر ضرورت مطالعه دقیق و تهیه طرح کارشناسی در این راستا ادامه داد: دریافت مجوز کسب برای متقاضیان آزاد است اما این واحدها باید ضوابط و شرایط لازم را رعایت کنند و استاندارد سازی های لازم در جهت ایجاد انبار و سایر موارد رعایت شود.
دکتر ثمینی  با توجه به اینکه اکنون برخی مراکز ضایعاتی در سطح شهرها شرایط بهداشت محیط را ندارند اظهار داشت: این صنوف نباید سلامت و زندگی مردم را به مخاطره اندازند به همین منظور ایجاد سایتی با شرایط لازم و استانداردها برای این مراکز اقدام مناسبی است، که باید مورد کارشناسی قرار گیرد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان تاکید کرد: راه اندازی این سایت باید به گونه ای باشد که در آینده مشکلاتی را برای صاحبان مراکز ضایعاتی و دیگر افراد جامعه به دنبال نداشته باشد.
وی اظهار داشت: در این راستا خرد جمعی و کارشناسی های لازم توسط اعضا و  دستگاه های اجرایی مربوطه باید انجام شود و این طرح تضادی با طرح های مدیریت پسماند شهرداری و طرح تفکیک زباله نداشته باشد.
در این جلسه مصوب شد، با هماهنگی فرمانداری خرم آباد ظرف مدت ۱۰ روز شهرداری آمادگی خود را برای اجرای طرح مدیریت پسماند  و دیگر طرح های موجود در خصوص تفکیک زباله از مبدا به فرمانداری اعلام کند و همچنین سازمان صمت نیز طرح مطالعاتی انتقال صنوف را تعریف  و در کمیته کارشناسی  بررسی کند.