پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی خسارت دیده از بحران کرونا

on .

جلسه ویدئو کنفرانس معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری ها به ریاست دکتر بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور  برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان دکتر اسد عبدالهی روز یکشنبه در حاشیه جلسه ویدئو کنفرانس معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری ها بیان کرد: در این جلسه خسارات تحریم ها و  سیل سال گذشته و بیماری کرونا به برخی واحدهای اقتصادی استان مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه واحدهای اقتصادی استان به سه دسته رونق یافته و احیا شده، تعطیل و آسیب دیده از بحران های اخیر تقسیم می شوند، اظهار داشت: برخی از واحدهای اقتصادی لرستان به کشورهای همسایه صادرات داشتند که متاثر از بیماری دچار خسارت هایی شدند.
عبدالهی با بیان اینکه برخی از  واحدهای صنعت مرغداری استان بر اثر شیوع بیماری کرونا دچار خسارت شدند، ادامه داد: این واحدها از طریق تسهیلات بانکی پیش بینی شده  بهره مند می شوندو مهلت بازپرداخت تسهیلات گذشته به ۶ ماه تمدید می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی لرستان گفت: همچنین در این جلسه پیشنهاد شد که مالیات و بیمه در نظر گرفته شده برای این واحدهای دچار خسارت کمتر لحاظ شود و بانک های خصوصی موظف به سرمایه گذاری در استان شوند و همچنین اختیارات بیشتری به مدیران عامل بانک های استان داده شود.
وی بر ضرورت تفویض اختیاراتی به معاونت اقتصادی استانداری ها برای اتخاذ تصمیاتی در خصوص واحدهای تملک شده و غیرفعال تاکید کرد.