مشکلات حوزه کارگری با تدبیر حل شود

on .

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان: با پرهیز از قشری نگری، منافع کارگر و کارفرما با هم دیده شود .

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان جلسه کمیسیون کارگری استان به ریاست دکتر ثمینی برگزار شد و اعضا گزارش اقدامات و پیشنهادات خود را مطرح کردند .

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری گفت: دستور کار جلسه کمیسیون کارگری حول سه محور طرح و بررسی مشکلات نساجی بروجرد، بررسی آخرین وضعیت کشت و صنعت خرم آباد و طرح و پیگیری مشکلات کارگری شرکت فارسیت و تراورس دورود برگزار شد .

دکتر ثمینی اظهار داشت: در موضوع مشکلات و معضلات حوزه کارگری استان نباید قشری نگری کرد و منافع کارگر و کارفرما با هم دیده شود و با تدبیر این مشکلات حل شود .

ثمینی بیان داشت: مدیریت واحدهای تولیدی، کسب و کار، خدماتی و سایر فعالیت های کارگری نیازمند کمک، مشاوره و ارائه راهکارهایی هستند تا بتوانند مشکلات خود را حل و چرخ صنعت استان به گردش درآورند .

وی تصریح کرد: باید اراده بر حل مشکلات حوزه اشتغال و سرمایه گذاری باشد و با استفاده از منابع، شرایط برای ایجاد امنیت، زیرساخت و حضور سرمایه گذاران فراهم و در ادامه اشتغال ایجاد شود .

معاون استاندار خاطرنشان کرد: کمیته های تخصصی در جلسات خود مشکلات کارگران و کارفرمایان را طرح و پس از بررسی و کارشناسی جهت تصمیم نهایی در کمیسیون کارگری مطرح کنند .

دکتر ثمینی افزود: کمیته های تخصصی فعال شوند و ضمن بررسی و راستی آزمایی اطلاعات واصله، پیشنهادات و راهکارها در زمینه رفع مشکلات را ارائه کنند .

ثمینی با بیان اینکه پیمانکاران باید دارای اهلیت و تخصص باشند، افزود: اهمیت به پرداخت حقوق کارگر و کیفیت کار انجام شده دو موضوع مهم هستند که پیمانکاران باید بر آنها اهتمام ورزند .

معاون استاندار در پایان با اشاره به اینکه تصمیم سازی بر عهده کمیته ها و اعضاء کمیسیون است، گفت: به منظور  دستیابی به نتایج بهتر، موضوع حل مشکل کارگران و کارفرمایان با حضور فرمانداران و صاحبان صنایع در جلسات همراه باشد .