خدمت به سالمندان موضوعی عمومی است

on .

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان: سالمندان مستلزم توجه و خدمت ویژه هستند .

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان شورای ساماندهی امور سالمندان استان به ریاست دکتر ثمینی برگزار و در خصوص موضوعات مطروحه تصمیم گیری شد .

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان گفت: نکته حائز اهمیت در خصوص سالمندان و افرادی که دارای کهولت سن هستند این است که نیازمند خدمت و توجه ویژه به لحاظ روحی، روانی و جسمی هستند و این موضوع برای همه عمومیت دارد .

دکتر ثمینی اظهار داشت: با توجه به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص سبک زندگی و نیاز به فرزند آوری، با برنامه ریزی و فرهنگ سازی در خصوص زادآوری، به سمت جامعه جوان حرکت کنیم .

ثمینی با بیان اینکه ایران به لحاظ سنی کشوری جوان است، افزود: با حرکت جامعه به سمت سالمندی از جمعیت جوان جامعه کاسته خواهد شد که در این زمینه باید با ارائه برنامه و فرهنگ سازی از این کار پیشگیری کرد و سرمایه جوان جامعه حفظ شود .

وی با تاکید بر لزوم راه‌اندازی و بهره برداری از خانه های مهر تصریح کرد: فرمانداران و سایر دست اندرکاران موضوع ارائه خدمات و اقدامات لازم در خصوص خدمت رسانی به سالمندان را با بهره‌گیری از ظرفیت خیرین در برنامه های خود لحاظ کنند .

معاون استاندار با اشاره به عمومیت خدمت به سالمندان، خاطرنشان کرد: مدیران با برگزاری جلسات تقدیر و دعوت از بازنشستگان، موضوع تجلیل از این قشر زحمت کش را در دستور کار قرار داده و زمینه تشویق و دلگرمی آنان را بدین واسطه فراهم کنند.

دکتر ثمینی با اعلام این که اجرای برنامه های شاد و مفرح برای سالمندان موجب افزایش امید به آینده و سرزندگی در آنان می شود گفت: در دین ما بر تکریم بزرگان تأکید بسیار شده که لزوم فرهنگ سازی با توجه به آموزه های دینی در راستای خدمت به سالمندان امری ضروری است .

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری در پایان بیان کرد: مدیران با در نظر گرفتن « سند ملی سالمندان »، پیشنهادات خود را در جهت اجرایی شدن این سند به دبیرخانه شورا ارسال کنند تا با بهره گیری از این تصمیمات بتوان اقدامات تاثیرگذاری در جهت خدمت و کمک به سالمندان اجرا کرد .