نظارت شورای فنی استان بر کیفیت اجرای پروژه ها ضروری است

on .

مهندس گودرز امیری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در جلسه شورای فنی استان گفت :پروژه بازسازی و احداث پل های طاق عباسعلی از توابع شهرستان پلدختر بایستی ظرف مدت دو هفته تعیین تکلیف شود در غیر اینصورت طبق موافقت اعضای شورا و مقررات پیمان با پیمانکار برخورد و ماده ۴۶ اعمال گردد .

امیری ادامه داد: پل منطقه دوآب الشتر از دیگر طرح های عنوان شده در جلسه امروز بود که به پیمانکار مهلت دو ماهه جهت تکمیل طرح داده شد و مقرر گردید اداره کل راهداری تا انتخاب پیمانکار و تمهید مقدمات ایجاد حفاظ و ایمنی دائمی  پل و راه مذکور نسبت به نصب گاردریل یا حفاظ مناسب در قسمت پرتگاه پل به صورت موقت  اقدام و روکش  آسفالت مسیر را طی سه ماه آینده به اتمام برساند .

 وی تصریح کرد :اداره کل راهداری استان متعهد شد تا پایان خرداد ماه طبق برنامه زمانبندی شده مراحل تکمیل و افتتاح پل ریگ سفید که در سیل فروردین تخریب شده و همچنین بازگشایی بزرگراه خرم آباد - دورود را به انجام رساند .

معاون استاندار تصریح کرد: دستگاه های اجرایی مجاز به انعقاد قرارداد با آزمایشگاه مکانیک خاک بخش خصوصی که مجوز قانونی و تجهیزات و استانداردهای لازم را ندارند نمی باشند و قرار شد کمیته نظارت شورای فنی با هماهنگی کمیته فنی شورای استاندارد ، راه و شهرسازی ، سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسی آزمایشگاه های موجود را مورد بازدید و بررسی قرار داده و نتایج جهت اتخاذ تصمیم به شورای فنی ارسال شود  .

گودرز امیری خاطر نشان کرد: به منظور بهره گیری از توان آزمایشگاه های مکانیک خاک استاندارد،  لیست آزمایشگاههای دارای مجوز و تجهیزات و استاندارد لازم به دستگاه های اجرایی جهت عقد قرارداد ارسال شود .

مهندس امیری در پایان اظهار کرد:  برگزاری مناقصات دستگاههای اجرایی بر مبنای فهرست بهای  سال ۹۹ باید انجام شود مگر در مواردی که مبنای محاسبات ، برآورد و اسناد مناقصه توسط مشاور بر اساس فهرست ۹۸ صورت گرفته و مراحل قبلی مناقصه نیز انجام شده است و تغییر آن غیر ممکن یا موجب اتلاف وقت و صرف هزینه می‌شود  .