"پیام تبریک استاندار لرستان به مناسبت فرا رسیدن ۲۷ اردیبهشت، روز ملی ارتباطات و روابط عمومی"

on .

جهان ارتباطات و جامعه اطلاعاتی که در ایران اسلامی به نام روز ملی ارتباطات و روابط عمومی نام‌گذاری شده است، از مناسبت‌های مهم و فرصتی برای بررسی دوباره‌ی مفهوم ارتباطات و نقش روابط‌عمومی است.

نقش رسانه‌ها و کارکرد آنها در ساخت‌یابی جامعه روشن است و می‌توان از آن به عنوان بی‌بدیل‌ترین ابزار هویت‌بخش و تعالی‌دهنده یاد کرد. خصوصا اگر قلم و دوربین فرستندگان پیام در مسیر اهداف پیامبران الهی و صالحان حقیقی قرار داشته باشد.

اینجانب ضمن تبریک ۲۷ اردیبهشت به  روابط عمومی ها، پیام‌نگاران و مولدان اندیشه و رابطان افکار عمومی امیدوارم  وظیفه موثر خود در همراهی با مردم، اقناع اذهان پرسشگر و مطالبه‌کننده ایفا کنند و دانشگاهیان و دانش‌آموختگان رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی با همراهی خبرگان با ارائه نظریات موثر به ارزش‌گذاری بیش از پیش ارتباطات و روابط عمومی در سطح استان مبادرت ورزند که بی‌شک دانش و تجربه در کنار یکدیگر به تقویت روابط‌عمومی‌ها می‌انجامد.

       خادمی
استاندار لرستان