دیدار نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با استاندار لرستان

on .

آخرین جلسه مجمع نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با دکتر خادمی برگزار شد.

 به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری لرستان این دیدار به منظور پاسداشت زحمات و همکاری های انجام شده و استفاده از تجارب ارزشمند نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان لرستان و بحث و تبادل نظر و بیان نقطه نظرات آنان برگزار شد.

 دکتر خادمی در این دیدار ضمن تقدیر از نمایندگان استان لرستان از تشریک مساعی و اهتمام نمایندگان به امور مردم تقدیر و تشکر کرد.