ادامه پیگیری های استاندار لرستان در تهران

on .

به گزارش اداره کل روابط عمومی استاندار لرستان، دکتر سید موسی خادمی استاندار لرستان  بمنظور پیگیری؛

 - اعتبارات سیل اسفند ۹۸
 -  احداث راه آهن دورود - خرم آباد
 - جاده ۴ خطه خرم آباد - کوهدشت
با دکتر عدل معاون فني، امور زيربنايي و توليدي سازمان برنامه و بودجه كشور دیدار و گفتگو کرد .

در این دیدار دکتر خادمی با ارائه گزارشی از وضعیت پروژه های فوق بر ضرورت پیگیری و تامین اعتبار پروژه های  مذکور تاکید کرد .

معاون فني، امور زيربنايي و توليدي سازمان برنامه و بودجه كشور در خصوص باقیمانده اعتبارات بازسازی پروژه های نیمه تمام خسارات ناشی از سیل و اعتبارات کمک های بلا عوض در استان قول همکاری دادند ،همچنین در خصوص تخصیص اعتبارات به پروژه چهار خطه خرم آباد - کوهدشت  قول مساعد دادند .
در این  دیدار دو پروژه دیگر مطرح شد که موضوع فعال شدن پروژه راه آهن خرم آباد و احداث راه جدید خرم آباد پلدختر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و دکتر عدل در خصوص این دو پروژه قول مساعد همکاری را دادند .