جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان لرستان برگزار شد

on .

دکتر امیری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان لرستان مطرح کرد:

 طرح های دو نقشه ای در شهرداریها دارای جایگاه قانونی نیستند .

 پروانه ساختمان بر اساس نقشه ارائه شود و تخلفات صورت گرفته در این زمینه به ماده صد ارجاع گردد .

 مهندسین ناظر مکلفند بر اساس نقشه و پروانه صادره بر روند اجرای کار نظارت کنند و تخلفات را به شهرداری ارجاع دهند .

 در صورت قصور مهندس ناظر، شهرداری موظف به ارجاع تخلف به شورای نظارت نظام مهندسی است .

 طراحان مکلفند نقشه خود را بر اساس مناسب سازی عبور و مرور معلولین طراحی کنند و در صورت عدم رعایت این نکته، نقشه ها جهت اصلاح عودت داده می شود .

 اصول فنی مناسب سازی در طرح های ارائه شده رعایت شود .

 نقشه های طراحی شده بر اساس ضوابط شهرداری تهیه و ترسیم شوند .

 مهندسین مشاور و طراح بر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهرداری تسلط داشته باشند.

 احداث پله در پیاده روها اکیدا ممنوع بوده و شهرداری مکلف به اصلاح این موضوع است .

 در ساخت و سازها نباید تخلفی در اجرای نقشه مورد تأیید وجود داشته باشد .

 استفاده از هرگونه پله یا بالابر سیار که حکم سد معبر را داشته باشد ممنوع است .

 نهادهای حقیقی و حقوقی که قصد راه اندازی هرگونه کسب و کاری را دارند باید از شهرداری مجوز اخذ کنند .

 طرح های تفکیکی صرفاً توسط مشاور ذیصلاح تهیه شود و ابعاد فنی در طرح لحاظ گردد .

فرمانداریها با تأمین اعتبار از محل تعمیر و تجهیز نسبت به مناسب سازی و بهبود محل های عبور و مرور معلولین تا پایان شهریور اقدام کنند .

 جلسات ستاد هر ۱۵ روز یکبار تشکیل و گزارش اقدامات به دبیر ستاد ارائه شود .