از برداشت غیر مجاز آب جلوگیری شود

on .

مهندس امیری: دستگاه های اجرایی عضو شورای حفاظت از منابع آب استان در زمینه برخورد با تخلفات حوزه آب همکاری داشته باشد .

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان و با حضور فرمانداران و سایر اعضا برگزار شد .

مهندس امیری در این جلسه مطرح کرد: در زمینه ی جمع آوری اطلاعات از موتورهای دیزلی پمپاژ آب و فاصله آنها تا محل برداشت، سوابق مورد نظر جمع آوری و در اختیار شرکت توزیع برق استان قرار گیرد .
 چاه هایی که دارای مجوز هستند ولی برداشت غیرمجاز و یا مازاد بر مجوز اعلام شده دارند با آنها برخورد شود .
فرآیند هوشمند سازی چاه های دیزلی و تبدیل سیستم آنها به برقی، با هماهنگی دستگاه های ذیربط پیگیری و تا پایان شهریور به اتمام برسد .
 موضوع آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها و رفع موارد غیر قانونی پیگیری شود.
 در محل هایی که بر اثر سیل بستر رودخانه جابجا شده است از تبدیل آن به زمین کشاورزی جلوگیری شود .
 از هرگونه ساخت و ساز در حاشیه و حریم رودخانه ها جلوگیری به عمل آید .
 کف شکنی غیر مجاز در بستر رودخانه ها با جدیت رصد و برخورد قانونی انجام شود .
 شرکت برق استان نسبت به جمع آوری انشعابات غیرمجاز برق در چاههای پمپاژ آب اقدام کند .
 در بحث پیگیری منابع آب پایدار، موضوع تامین آب شرب مردم در اولویت قرار گیرد.
 واحدهای تولیدی دارای مجوز برداشت که به بهره برداری نرسیده اند حداکثر ظرف سه ماه شناسایی، مجوز آنان لغو و به عنوان ذخیره تخصیص به واحدهای جدید واگذار گردد.
 دستگاه قضایی در زمینه رسیدگی به امور مربوط به تخلفات حوزه آب با دستگاه های اجرایی همکاری کند .
 پرکردن چاه های غیرمجاز به عنوان اولویت مهم پیگیری و در موارد تخصصی پیمانکار جهت اجرا معرفی شود .
 واحد های پرورش ماهی غیر مجاز در بستر رودخانه ها رصد و نسبت به تخریب آنها اقدام شود .
 اقدامات لازم در خصوص راه اندازی یگان حفاظت آب و پیگیری های لازم در سطح ملی انجام شود .
 هرگونه برداشت سنتی از رودخانه ها شناسایی و ساماندهی شود .
 اقدامات لازم در زمینه ساماندهی آب شرب روستاها و نصب کنتور انجام شود .