رفاه مردم در موضوع اراضی مورد اختلاف ارتش مهم است

on .

دکتر خادمی: اراضی مورد اختلاف ارتش، راه و شهرسازی و اوقاف با اولویت رفاه مردم تعیین تکلیف شود .

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان جلسه بررسی وضعیت اراضی ارتش به ریاست دکتر خادمی برگزار شد .

استاندار لرستان در این جلسه مطرح کرد:
اراضی مورد اختلاف ارتش، راه و شهرسازی و اوقاف با اولویت رفاه مردم تعیین تکلیف شود .

توافقات بین دستگاهی در راستای تعیین تکلیف این اراضی انجام و بر اساس آن اقدامات عمرانی صورت پذیرد .

اداره کل راه و شهرسازی استان در موضوع اراضی مورد اختلاف طبق توافق، هزینه زمین ها یا معوض آن را به ارتش پرداخت کند .

در صورت لزوم با توافق طرفین در بندهای قرارداد اصلاحات مورد نظر انجام شود .

ارتش نسبت به جمع آوری فنس های مسیر دسترسی منطقه سراب یاس اقدام کند تا مردم بتوانند در محل تردد داشته باشند .

پیمانکار در اسرع وقت نسبت به اجرای عملیات عمرانی و ساخت دیوار پادگان ارتش در منطقه سراب یاس اقدام نماید ‌.

موضوع تعریض راه دسترسی منطقه سراب یاس پیگیری و اجرا شود .

مسئولیت اراضی مورد نظر در خصوص رفع معارضین محل بر عهده ارتش است .

ارتش پیگیری لازم در زمینه برداشتن دیوارهای پادگان ۰۷ خرم آباد را در سطح ملی انجام دهد .

اقدامات لازم در خصوص صدور سند تفکیکی املاک و اراضی پادگان ۰۷ صورت پذیرد .

طرفین قرارداد نسبت به اجرای مفاد آن با هم همکاری داشته باشند .