مردم استان استحقاق خدمت صادقانه را دارند

on .

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان در جلسه ویدئو کنفرانس کمیته تخصصی توسعه مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد حوزه اعتیاد و مواد مخدر مطرح کرد:

مردم استان استحقاق خدمت صادقانه را دارند .

در حوزه توانمند سازی خانواده های آسیب دیده از مواد مخدر، سازمان های مردم نهاد با آموزش می توانند اقدامات خوبی انجام دهند .

بانوان به عنوان بخشی از جامعه آسیب دیده از مواد مخدر نیازمند حمایت و آموزش هستند .

دستگاههای عضو کمیته شرایط آموزش، بازاریابی و فروش محصولات تولیدی افراد آسیب دیده از مواد مخدر را فراهم کنند .

برخی محصولات تولیدی قابلیت صادرات را دارند، سمن ها با کمک دستگاه های اجرایی در این رابطه تسهیل گری کنند .

شبکه سازی با موضوع کمک به فروش محصولات تولیدی این افراد موجب صرفه جویی در زمان، هزینه، هم افزایی و تسهیل در فروش می شود .

دستگاه های اجرایی صادر کننده مجوز برای سمن ها موضوع پشتیبانی و نظارت بر کار آنان را در کنار هم داشته باشند .

سمن ها ارتباط خود با مردم را تقویت کنند .

با توجه به مردمی بودن ماهیت سمن ها، نقش آنها در آموزش و اطلاع رسانی برای پیشگیری از مواد مخدر بسیار موثر است .

آموزش و اطلاع رسانی در بحث پیشگیری از مواد مخدر به مناطق حاشیه نشین شهرها محدود نشود و در روستاها نیز اجرایی گردد .

با لحاظ شرایط کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی، آموزش های لازم در جهت توانمند سازی اقشار آسیب‌ دیده از مواد مخدر انجام شود .