تسهیل گری در ثبت شرکت ها، اقدامی موثر در بهبود روند کسب و کار

on .

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان آگاهی بخشی، اطلاع رسانی و آموزش نیروی کار توانمند را عوامل موثر در توسعه کسب و کار عنوان کرد .

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری لرستان، جلسه بررسی ایجاد پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در استان به ریاست دکتر عبدالهی برگزار شد .

معاون استاندار لرستان گفت: بر اساس قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و مصوبه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کشور، وزارت امور اقتصادی اقدام به ایجاد پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار کرده است .

دکتر عبدالهی اظهار داشت: هدف از ایجاد پنجره واحد فیزیکی، تسهیل گری و کاهش زمان مراحل شروع کسب و کار در کشور است که استان ها ملزم به تشکیل این واحد شده اند .

وی در ادامه تصریح کرد: ثبت شرکت های با مسئولیت محدود در کوتاه ترین زمان ممکن و نهایتاً در چهار روز، از مهمترین دستاوردهای اجرای این طرح خواهد بود .

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان افزود: به منظور ایجاد پنجره واحد فیزیکی در استان، همکاری و مشارکت دستگاه های اجرایی مرتبط در ارائه راهکارهای مناسب با این موضوع ضروری است .

دکتر عبدالهی در پایان خاطرنشان کرد: طرح مذکور با تسهیل گری در ثبت شرکت ها موجب بهبود روند شروع کسب و کار می شود و حرکت به سمت توسعه را در پی دارد .