با کار تیمی موفق تر عمل خواهیم کرد

on .

معاون استاندار لرستان: دستگاه های اجرایی با بهره گیری از توان تیمی در اجرای اقدامات موفق تر خواهند بود .

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری لرستان جلسه ویدئو کنفرانس کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده به ریاست دکتر ثمینی برگزار شد .

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان گفت: در چهارمین کارگروه اجتماعی استان موضوعاتی مانند بررسی معضلات اجتماعی، گزارش طرح ساماندهی کودکان کار و تشریح سند ارتقاء وضعیت زنان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت .

دکتر ثمینی اظهار داشت: اعضای کارگروه با بررسی و استفاده از یافته ها، موضوع خودکشی به عنوان یک معضل اجتماعی در جوامع، علل این اتفاق که در کدام جنسیت بیشتر رخ می دهد و راه های جلوگیری از آن را تحقیقی ارائه کنند تا بر اساس آنها راهکارهای مناسب منظور شود .

وی اظهار داشت : عامل توسعه در جوامع، منابع انسانی و مردم هستند و باید به موضوع سلامت جامعه حساس باشیم و اقدامات خود را با برنامه‌ریزی اجرایی کنیم .

معاون استاندار لرستان با بیان اینکه بانوان محور خانواده برای تضمین آینده جامعه هستند، تصریح کرد: در بحث ارتقاء وضعیت بانوان، توانمند سازی و تقویت آنان اقدامات خوبی در استان به خصوص در دولت های یازدهم و دوازدهم صورت گرفته است .

محمود ثمینی بانوان را موفق در اجرای امورات مختلف توصیف کرد و افزود: نقش بانوان در خانواده مهم است از این رو تکریم، آموزش، بهداشت و موضوع اشتغال در راستای توانمندسازی آنان به ویژه با تشکیل دفاتر تسهیل گری در حال اجراست .

وی بحث فرزند آوری را از موضوعات مورد تأکید مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: اکنون جامعه به لحاظ شرایط سنی به سمت میانسالی پیش می رود و اگر ادامه راه همراه با اقتدار را می خواهیم، باید به جمعیت جوان توجه ویژه داشته باشیم .

معاون سیاسی استانداری خاطرنشان کرد: حل مشکلات جوانان مانند بیکاری،مسکن، تورم و تشویق آنان به امر ازدواج از موضوعات مهمی است که باید برای رفع آنها، فعال نمودن بخش خصوصی، دولتی و استفاده از کمک خیرین در زمینه های اقتصادی و اشتغال در دستور کار قرار گیرد .

دکتر ثمینی در خصوص وضعیت کودکان کار نیز اظهار داشت: اداره کل بهزیستی استان با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط، نسبت به جمع آوری و ساماندهی کودکان کار از سطح شهر اقدام کند .

وی در پایان افزود: اعضای کارگروه اجتماعی برای رسیدن به هدف و نتیجه نسبت به اجرای برنامه ها با بهره‌گیری از توان کار تیمی عمل کنند، زیرا با کار گروهی موفقیت بیشتری حاصل خواهد شد .