هیئت اندیشه ورزی با همفکری و هم افزایی علمی به دنبال راهکار حل معضلات اجتماعی است

on .

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان: آسیب های اجتماعی کشور اولویت بندی شده و باید برای رفع آنها با راهکار مناسب اقدام شود .

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان سومین جلسه هیئت اندیشه ورزی اجتماعی استان به ریاست دکتر ثمینی برگزار شد .

معاون سیاسی استانداری لرستان اظهار داشت: هیئت اندیشه ورزی با همفکری و هم افزایی علمی به دنبال ارائه راهکار های بهتر برای حل معضلات اجتماعی است .

دکتر ثمینی گفت: آسیب‌های اجتماعی کشور در ۵ سطح اولویت بندی شده است که هر کدام دارای علت هایی بوده و رفع آنها نیازمند رفتار علمی مرتبط با موضوع است .

وی تصریح کرد: کودکان کار از جمله معضلات اجتماعی استان هستند که علاوه بر ایجاد مزاحمت در خیابان برای مردم، در بحث آسیب های شخصیتی وارده به آنان، احتمال ورود به مسئله اعتیاد و کسب درآمد با انگیزه های مختلف نیازمند بررسی و اقدام است .

معاون استاندار با بیان این مطلب که علت یابی پدیده کودکان کار بسیار مهم است، افزود: لزوم قانون پذیری و فرهنگ سازی در جامعه از روش های تاثیرگذار برای پیشگیری از بروز معضلات اجتماعی است .

دکتر ثمینی با اشاره به نقش نیاز اقتصادی اقشار کم درآمد جامعه در بوجود آمدن پدیده کودک کار، یادآور شد: مهارت آموزی برای کودکان کار در زمینه رفع این معضل بسیار اثرگذار خواهد بود و با اجرای آن، حرفه ای آموزش داده می شود که می توان از آن به عنوان زمینه اشتغال کودکان کار در آینده بهره برد .

وی خاطرنشان کرد: معضلات اجتماعی باید به صورت علمی و دقیق مورد بررسی قرار گیرند و با برنامه‌ریزی در رفع آنها کوشید .