برخورد قانونی با ناقضان دستورالعمل های ستاد مدیریت کرونا

on .

استاندار لرستان عنوان داشت: در راستای اجرای مصوبات ستاد مدیریت بیماری کرونا با هر گونه تخلف، برخورد قانونی انجام می پذیرد .

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان دکتر خادمی از برخورد قانونی با نقض کنندگان مصوبات ستاد مدیریت بیماری کرونا در شهرستان پلدختر خبر داد .

رئیس ستاد مدیریت بیماری کرونای استان گفت: در پی اعلام گزارشی مبنی بر برگزاری مراسم عروسی در یکی از روستاهای شهرستان پلدختر، مراجع قانونی شهرستان با حضور در محل، اقدام به بازداشت بانیان این مراسم کردند .

دکتر خادمی اظهار داشت: براساس مصوبات ستاد های ملی و استانی مدیریت بیماری کرونا، هر گونه تجمع و ازدحام جمعیت در قالب برگزاری مراسم عزاداری و یا عروسی ممنوع بوده و این اقدام در همین رابطه صورت پذیرفته است .

وی با بیان این مطلب که در اجرای مصوبات ستاد مدیریت کرونا به هیچ وجه اغماض نخواهیم کرد، افزود: ایجاد تجمع به عنوان کانون خطر و عامل شیوع کرونا در شرایط کنونی تخلف محسوب می‌شود و به نوعی بازی با جان مردم است که در این رابطه متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد .

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: در راستای اجرای مصوبات ستاد مدیریت بیماری کرونا، کمیته های نظارت و ارزیابی ستاد مدیریت کرونا، مالکان چند واحد صنفی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکرده بودند با دستور قضایی بازداشت و مغازه های آنها نیز پلمپ شد .

دکتر خادمی تصریح کرد: با توجه به اینکه استان به لحاظ شیوع بیماری در وضعیت قرمز و خطر کرونا قرار دارد، نظارت از واحد‌های صنفی به صورت دوره ای و مداوم به عمل خواهد آمد .

وی یادآور شد: از هم استانی های عزیز می خواهیم نسبت به رعایت دستورالعمل ها و مصوبات ستاد مدیریت کرونا اهتمام داشته باشند و استفاده از ماسک و عدم حضور در تجمعات را مد نظر قرار دهند .