اجرای تخصصی مصوبات ستاد استانی و ملی مدیریت کرونا

on .

دکتر خادمی در جلسه شورای اداری استان، گفت: اجرای مصوبات ستاد استانی مقابله با کرونا از عمومی به صورت تخصصی تغییر یافته است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان،استاندار لرستان در این جلسه، گفت: با توجه به اینکه در فصل بودجه قرار داریم ، در حال حاضر لازم است بین وزارتخانه ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هماهنگی هایی در این خصوص انجام شود.

دکتر خادمی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد تمامی دستگاه‌های اجرایی در چند روز آتی پیگیر این موضوع باشند خصوصاً دستگاههایی که پروژه ملی دارند مثل آب و فاضلاب ، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی.

استاندار لرستان در ادامه به موضوع تهاتر از طریق بانکها و اداره کل مالیاتی اشاره کرد و گفت: این موضوع فرصتی برای استان های مختلف است و هر استانی که در کل مجموعه سریع تر اقدام کند سهم خود را زودتر دریافت می کند.

استاندار لرستان با تاکید بر لزوم و اهمیت استفاده از این فرصت گفت: یک دستگاه می تواند به عنوان مثال ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیارد تومان پول بدون چانه زنی وارد استان کند بدون نیاز به تخصیص اعتبار و این فرصتی ارزشمند است که قبلاً توضیح داده شده است. وی عمل و اجرای این موضوع را یکی از عوامل ارزیابی مدیران عنوان کرد.

استاندار لرستان در خصوص فروش اموال دولتی و ساختمان ها برای تکمیل پروژه های عمرانی و بودجه جاری گفت: دولت در تخصیص اعتبارات جاری در آینده این مورد را ملاک عمل قرار می‌دهد و اگر دستگاهی توانسته باشد فروش را انجام دهد و تامین منابع کند تخصیص های جاری را شامل می شود و در غیر این صورت این تخصیص ها کاهش خواهد یافت.

استاندار لرستان در پایان به موضوع کرونا به عنوان مسئله اصلی استان اشاره کرد و گفت: در این زمینه مصوبات ستاد استانی مقابله با کرونا از عمومی به صورت تخصصی تغییر یافته و مسئول هر بخش تعیین شده است و مدیران مختلف ضمن ارائه گزارش باید در زمینه عملکرد حوزه خود جوابگو باشند.